۲۰۱۸: اودیسه لکان (بخش اول)

به زودی بخشی از مطالب کانال تلگرامی http://t.me/FreudtoLacan_farzamparva را اوریدیس برای اورفه خواهد آورد.